Savremen korisnički sajt koji ispunjava sve moderne standarde.
Predstavljamo vam novu temu za sajt koja je namenjena i prilagođena za Poliklinike ili Ordinacije koje pružaju moderne korisničke usluge koje ispunjavaju sve svetske standarde. Tema ima fantastičan sklad boja i praktičan sadržaj sajta, tema sajta omogućava lakše i brže zakazivanje pregleda i prikazuje sve neophodne informacije korsnicima sajta. Tema je fleksibilna i prilagođena je za sve tipove kućnih ili prenosivih uređaja.